מנהל עבודה, הינו בעל מקצוע מוסמך המורשה לניהול ופיקוח העבודה באתרי בנייה, מנהל העבודה
אחראי על ארגון אתר עבודה ניהול הביצוע. עבודה בסביבת עבודה בטוחה ובטיחות העובדים.


מתפקידי מנהל העבודה:

1. קביעת נהלי עבודה, לוח זמנים וניהול ספר אתר.
2. הוצאת הזמנות עבודה לקבלני המשנה ולספקים.
3.  ביצוע מדידה וסימון מיקום של מבנים וציוד.
4.  פיקוח על התנהלות השוטפת באתר, ובדיקת עמידת הבנייה בתנאי הבטיחות והתקנים הנדרשים,
הן באופן עצמאי ותוך הסתייעות בקבלני משנה מומחים בתחום.
5.  ביצוע תיאומים מול הרשויות, מול מעבדות בדיקה ומול חברות ניהול ובקרה.
6. ניהול נושאי הבטיחות והבריאות התעסוקתית באתר בניה.
7.  הערכת כח אדם נדרש לפרויקט וניהול כח האדם באתר.

למנהל העבודה אפשרויות תעסוקה כעצמאי או כשכיר במגוון סוגי חברות (חברות הנדסיות, קבלנים
פרטיים, וכדומה(, באתרי הבנייה ברחבי הארץ. בדרך כלל יפעל למול בעלי מקצוע אחרים )מהנדסים,
אדריכל, יועצי בטיחות, ממוני בטיחות, מנהלי פרויקטים מטעם היזם וכדומה).
מסגרת העבודה שלו כרוכה בעבודה פיזית קשה, תנועתיות רבה באתר הבנייה, קצב עבודה דינאמי,
עבודה בגובה וטיפוס על סולמות לביצוע בדיקות, שעות עבודה ארוכות ושהייה בחוץ לעיתים בתנאי מזג
אויר קשים. העבודה כוללת מגע עם חומרי בנייה שונים כגון: עץ, מלט, בטון ופלדה. עבודה עם חומרים
אלו דורשת הקפדה על בטיחות והימנעות מכוויות ופציעה מחומרי המלט הבטון והפלדה. במהלך עבודתו
הוא נדרש להקפדה יתרה על נהלי הבטיחות בביצוע המטלות השונות בעת שהיותו באתר.

תנאי קבלה ללימודים:

א. בוגר 10 שנות לימוד לפחות או מבחן כניסה בחשבון והבנת הנקרא ברמה של 10 ש”ל. הבחינה
באישור המפקח המקצועי.
+ ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעבודות בניין/שלד אצל קבלן רשום )באמצעות אישורי ותק מהקבלן 1 ,
בצירוף תעודת רישום בפנקס הקבלנים וחתומה בחותמת “נאמן למקור” של החברה הקבלנית וחתימת
מנהל החברה. בנוסף אישור דו”ח מעסיקים מביטוח לאומי חתום בחותמת וחתימה של הביטוח הלאומי(.
+ תעודה מקורית המעידה שהמועמד עבר קורס הדרכה לעבודה בגובה )ע”י גוף שקיבל היתר לכך
ממינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית(.
+ וועדת קבלה הכוללת: ריאיון ובחינת יידע בנוגע ליכולותיו בתחום עבודות שלד ובטיחות.
או
ב בוגר 10 שנות לימוד לפחות או מבחן כניסה בחשבון והבנת הנקרא ברמה של 10 ש”ל. הבחינה
באישור המפקח המקצועי.
+ תעודת מקצוע סוג 3 בטפסנות או בברזלנות או בנאות.
+ ניסיון מוכח של 2 שנים לפחות בעבודות בניין/שלד אצל קבלן רשום )באמצעות אישורי ותק מהקבלן,
בצירוף תעודות רישום בפנקס הקבלנים חתומה בחותמת “נאמן למקור” של החברה הקבלנית וחתימת
מנהל החברה בנוסף אישור דו”ח מעסיקים מביטוח לאומי חתום בחותמת וחתימה של הביטוח הלאומי(.
+ תעודה מקורית המעידה שהמועמד עבר קורס הדרכה לעבודה בגובה )ע”י גוף שקיבל היתר לכך
ממינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית(.
+ וועדת קבלה הכוללת: ריאיון ובחינת יידע בנוגע ליכולותיו בתחום עבודות שלד ובטיחות.

קצת עלינו

מכללת ניהול פלוס בע”מ הוקמה בשנת 2010 באילת במטרה לספק לתושבי אילת והערבה, ארגונים ומנהלים חווית הדרכה חדשנית, איכותית, מקצועית ויישומית

אולי יעניין אותך גם..

עיקבו אחרינו

סרטון השבוע

מצאתם קורס שמעניין אתכם, מתלבטים מה ללמוד ?

מלאו פרטיכם וניצור איתכם קשר בהקדם