מנהל עבודה עפר, תשתיות וכבישים, הינו הגורם האחראי לניהול ופיקוח על העבודה באתר. ניהול זה כולל
ניהול הפרויקט בפועל מול כלל הגורמים המעורבים, ניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית באתר, הערכת
כח האדם הנדרשת לפרויקט וניהול כח האדם במהלך העבודה באתר. בנוסף מנהל העבודה אחראי להוצאת
הזמנות עבודה, לקביעת נהלי העבודה, קביעת לוח זמנים ופקוח על ביצועו, תיאום מול הרשויות, מעבדות,
ספקים וקבלני משנה ותיעוד פעילויות אלו במסמכי האתר.


בכדי שיוכל לבצע את עבודתו נדרש מנהל העבודה לבצע מדידות כגון: מדידות אורך, גובה, שטח, מצבי
גובה וכדומה. עליו להכיר את סוגי החומרים השונים ומגוון כלי העבודה והמכשור הנפוץ באתרי הבניה
(טרקטורים, מחפרים, מערבלים וכו') תכונותיהם, ואופן העבודה עמם. עליו להכיר את מגוון סוגי המערכות
באתר כגון: מערכות הביוב, האיורור, החשמל וכדומה, ואת שיטות הבניה המתועשת והמסורתית.
עליו להבין ולפקח בפועל על שימוש נכון בחומרים ובכלים לזהות כשלים מבניים ולבצע התאמות נדרשות.
בכדי שיוכל לבצע את עבודתו, עליו לדעת לבצע חישובי כמויות )טפסנות, עפר, בטון, עץ, צבע, מערכות
מכאניות, וכדומה(, בהתאם לתוכניות ההנדסיות המאושרות ולראות כי הם תואמים את עקרונות היציבות
והסטטיקה של מבנה ואת דרישות החוק ותקנות הבניה.
בכדי לנהל את הפרויקט, נדרש המנהל להכין תכנית גאנט / רשת )פרט(, ולבצע תכנון עלויות )ישירות,
תקורה(, תחשיב כללי, ותמחיר. עליו להכיר להכיר את מסמכי העבודה )המכרז, החוזה ונספחיו(, ולארגן את
אתר הבניה )ארגון שלבי העבודה, התאמת הציוד, הכנת דרכי גישה ואחסון, ניהול הביצוע, תכנון ומעקב
אחר ביצוע, תיעוד העבודה וכו'( בדרך שתאפשר עמידה בלו"ז ובתקציב.
מנהל העבודה נדרש לתעד את פעילות האתר במסמכי האתר יומנים, תעודות, דפי מדידות, ולעדכן את –
התוכנית בהתאם להתקדמות הפרוייקט בפועל.

מנהל העבודה אחראי לנהל את עובדי האתר, בהתאם לכל דין, ולראות כי העבודה מתבצעת בהתאם
לתקנות הבטיחות והגהות הרלוונטיות.

בוגרי קורס מנהלי עבודה עפר, תשתיות וכבישים, משתלבים באתרי העבודה, חברות קבלניות ופרטיות
ומוסדות פרטיים וציבוריים.

דרישות קבלה:

1. בוגר 10 שנות לימוד לפחות או מבחן כניסה ברמת ידע זהה בהבנת הנקרא ובמתמטיקה .
2. ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בעבודות עפר / כבישים / תשתיות אצל קבלן רשום בענפים 200 ,
210 , 260 ) באמצעות אישורי ותק מהקבלן, בצירוף תעודת רישום בפנקס הקבלנים, חתומה בחותמת
"נאמן למקור" של החברה הקבלנית וחתימת מנהל החברה בנוסף אישור דו"ח מעסיקים מקורי,
מביטוח לאומי חתום בחותמת וחתימה של הביטוח הלאומי(.
3. ועדת קבלה הכוללת: ריאיון ובחינת ידע בנוגע ליכולות המועמד בתחום העבודה בעפר, תשתיות
וכבישים.

קצת עלינו

מכללת ניהול פלוס בע"מ הוקמה בשנת 2010 באילת במטרה לספק לתושבי אילת והערבה, ארגונים ומנהלים חווית הדרכה חדשנית, איכותית, מקצועית ויישומית

אולי יעניין אותך גם..

עיקבו אחרינו

סרטון השבוע

מצאתם קורס שמעניין אתכם, מתלבטים מה ללמוד ?

מלאו פרטיכם וניצור איתכם קשר בהקדם